Bc. Alžběta Možíšová

Master's thesis

Gender a sexualita v diskurzech domácího násilí

Gender and sexuality in the domestic violence discourses
Anotácia:
Diplomová práce zkoumá význam a konceptualizaci genderu a sexuality v diskurzech domácího násilí. Zabývá se posuny v teoretické debatě o domácím násilí od počátků v 70. letech až do současnosti, v níž identifikuje dva hlavní proudy – sociologický a feministický. Tyto dva proudy se liší pohledem na vztah domácího násilí a genderu. První z nich pojímá domácí násilí v široké definici v rámci násilí v …viac
Abstract:
The thesis analyses the conceptualization of gender and sexuality within the domestic violence discourse. It concerns the shifts in the theoretical reflection of domestic violence since 1970’ up to now. Two main theoretical perspectives are discussed – sociological and feminist. These two approaches differ in their view on the role of gender in domestic violence. The first defines domestic violence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Martin Kreidl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií