Bc. Michal Fridrich

Diplomová práce

Data mining v podnikání

Data mining in business
Anotace:
Tato diplomová práce ve své první části vymezuje základní teoreticko-metodologická východiska problematiky data miningu. Druhá část představuje podnik, ve kterém byl uvedený metodologický aparát aplikován, další část pak je již věnována samotné aplikaci vymezeného metodologického aparátu s cílem vytěžit z konkrétních podnikových dat informace, resp. znalosti, které by měly dále sloužit k optimalizaci …více
Abstract:
This graduate work in its first part define the basic theoretical – methodological solutions of the data mining issues. The second part introduces the company in which this above mentioned apparatus was applied. The next part is dedicated to application of this methodological apparatus with the aim to gain the data information or more precisely the knowledge from the specific company which should be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Tomáš Tykva
  • Oponent: Michal Červinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.