Mgr. Kateřina Fejfušová

Bakalářská práce

Komunikace jedinců s autismem prostřednictvím systému PECS

The communication of autistic people by PECS system
Anotace:
Bakalářská práce „Komunikace jedinců s autismem prostřednictvím systému PECS“ se zabývá problematikou poruch autistického spektra, jeho specifiky v komunikaci, náhradními komunikačními systémy se zaměřením na metodu The Picture Exchange Communication System (PECS). Práce poukazuje na rozvoj komunikační schopnosti u jedince s PAS za pomoci komunikačního prostředku PECS, dále uvádí pomůcky užívané k …více
Abstract:
This bachelor’s thesis „The communication of autistic people by PECS system“ deals with autistic spectrum disorders, the specifics of communication, alternative communication systems with bearings the method of Picture Exchange Communication System (PECS). This bachelor’s thesis highlight the development of communication skills in individuals with ASD (Autism Spectrum Disorders) with the help of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta