Theses 

Efektivnost restrukturalizace podnikových procesů – Bc. Lucie Láchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Lucie Láchová

Diplomová práce

Efektivnost restrukturalizace podnikových procesů

Effectiveness of the restructuring of business processes

Anotace: V teoretické části diplomové práce na základě odborné literatury vymezuji klíčové pojmy a vztahy mezi mini. Od úplného základu jako co to je proces, procesní řízení, proč zavádět procesní řízení až po jeho implementaci. Dále osvětlím co je to restrukturalizace, její důvody až po samotnou restrukturalizaci procesu. Představím pojem efektivnost, tak jak jí vnímám a její základy, jako jsou metody měření či její ukazatele. V navazující analytické části se věnuji zpracování reálného projektu změny procesu vzdělávání pracovníků v zemědělství, jejímž vlastníkem je Institut vzdělávání v zemědělství. Konkrétně se jedná o implementaci informačního systému do Institutu a jeho poboček.

Abstract: In the theoretical part of the thesis on the basis of literature identifies the key concepts and the relationships between them. From the very basis for what it is process, process management, process management, why introduce to its implementation. In addition, light your what is restructuring its reasons to the actual restructuring process. Introduce the concept of effectiveness, as perceived and its foundations, such as the methods of measuring the indicators. In the following analytical part, we discuss the real project changes in the process of education of workers in agriculture, which is owned by the Institute of Education in agriculture. Specifically, the implementation of an information system to the Institute and its affiliates.

Klíčová slova: Proces, procesní restrukturalizace, efektivnost, řízení, reengineering. Process, process management, reengineering, restructuring, efficiency.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: PaedDr. Ing. Otto Hain

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz