Bc. Pavel Rezek

Bachelor's thesis

Analýza a návrh opatření pro zajištění vyšší bezpečnosti chodců v silničním provozu ve městě Říčany

Analysis and proposal of precaution for higher safety of walkers in road traffic operation in town Říčany
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na významný problém bezpečnosti chodců na pozemních komunikacích, a to konkrétně na zadanou lokalitu. Obsahuje dopravní charakteristiku zadaného města Říčany, přehled vztažných dopravních zákonů a norem, i statistické údaje. Jádrem práce je analýza kritických míst a návrh opatření pro zlepšení současné situace.
Abstract:
Bachelor´s report is aimed at the important problem of walker´s safety on the overland in the concrete area. This report comprises the traffic characteristic of Říčany, the list of the concrete law, technical standards and the statistic items as well as. The main of this report is analysis of the chosen critical points and my proposal for improving current situation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Pavlína Brožová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rezek, Pavel. Analýza a návrh opatření pro zajištění vyšší bezpečnosti chodců v silničním provozu ve městě Říčany. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera