Bc. Petr Jiřička

Bakalářská práce

Mýtus a symbolismus v umění kinematografie

Myth and Symbolism in the Art of Cinematography
Anotace:
Cílem bakalářské práce je podrobit filmové díloThe Matrix analýze, která má potvrdit či vyvrátit přítomnost mytologického obsahu a symbolické struktury. Pro tento úkol je využíváno poznatků psychoanalytické literární vědy a strukturální sémantiky. Práce taktéž čerpá z teorií, které se věnují mýtu a symbolu.
Abstract:
The purpose of this following B.A.thesis is to analyse the particular work of cinematography and find out whether or not The Matrix disposes of the mythical content and symbolic structure. To fulfil this goalthe different range of paradigms as psychoanalytic literary theory, structural semantics, theories of myth and symbol are used in this thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014
Zveřejnit od: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jiřička, Petr. Mýtus a symbolismus v umění kinematografie. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / anglický jazyk - humanitní studia

Práce na příbuzné téma