Theses 

Vliv problému Jaderné elektrárny Temelín na jednání ČR o vstupu do EU – Mgr. Pavla Bartoszová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Pavla Bartoszová

Bakalářská práce

Vliv problému Jaderné elektrárny Temelín na jednání ČR o vstupu do EU

Influence of the Nuclear Power Plant Temelin on the Accession Negotiations of the Czech Republic to the EU

Anotace: Práce „Vliv problému Jaderné elektrárny Temelín na jednání ČR o vstupu do EU“ se zabývá napjatou sférou česko-rakouských vztahů a zkoumá míru ovlivnění přístupových vyjednávání těmito vztahy. Snaží se analyzovat problematiku JETE v kontextu kapitoly Energetika přístupového procesu. Přiblíží proces přijetí do EU, s poukazem na to, jaké konkrétní kroky ostatních členských států mohou zabránit či zkomplikovat přijetí kandidátské země za člena. Analýzou postojů politických špiček, krajů, relevantních ekologických hnutí a médií obou zemí, včetně zapojení Evropské unie, směřuje práce k ověření hypotézy, že Jaderná elektrárna Temelín neměla zásadní vliv na jednání o přístupové kapitole Energetika.

Abstract: The thesis „Influence of the Nuclear Power Plant Temelin on the Accession Negotiations of the Czech Republic to the EU“ deals with a tight section of Czech-Austria relations and explores to which extent these relations influence the accession negotiations of the Czech Republic. The thesis aspire to analyse the problem of Temelin Nuclear Power Plant in the context of the chapter Energy of the EU accession process. The work describes also the admission process to the EU with reference to some specific measures taken by the member states that can prevent the candidate state from admission. Through the analysis of approaches of the political leaders, regions, interest groups and media of Czech Republic and Austria, including the EU intervention to the problem, the thesis aims to verify the hypothesis: Nuclear Power Plant Temelin did not vitally influence the Czech accession negotiations of the Energy chapter.

Klíčová slova: přístupová vyjednávání, kapitola Energetika, Jaderná elektrárna Temelín, Horní Rakousko, Jihočeský kraj, zájmové skupiny, média, česko-rakouské vztahy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:33, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz