Bc. Emílie Pánková

Bakalářská práce

Správa místních poplatků v praxi obecních úřadů

Local Charges Administration in the Practices of Municipality Offices
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce na téma: "Správa místních poplatků v praxi obecních úřadů" bylo přiblížit a charakterizovat význam místních poplatků a výkon jejich správy z pohledu obcí, jako správců těchto poplatků. Úvodní část jsem věnovala ekonomické autonomii, která se nutně musí projevovat nejen přo rozhodování o výdajích místní samosprávy, ale i při rozhodování o jejich příjmech. Dále bylo mou snahou …více
Abstract:
The aim of my thesis dealing with the topic of "Local Charges Administration in the Practices of Municipality Offices" was to approximate and describe the meaning of local fees and execution of administration from the viewpoint of municipality as administrator of those fees. I devoted the first part of my thesis to economic autonomy which necessarily points out not only to process of making a decision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa