Petra Čevelová

Diplomová práce

Analýza spokojenosti zákazníků společnosti AHOLD Czech Republic, a. s.

Analysis of the Customers' Satisfaction of the AHOLD Czech Republic, a. s. Company
Anotace:
Tématem diplomové práce je Analýza spokojenosti zákazníků společnosti AHOLD Czech Republic,a.s., která má v České republice maloobchodní síť supermarketů a hypermarketů Albert. Cílem práce je zjistit spokojenost zákazníků pro účely změny strategie společnosti. Analýza spokojenosti zákazníků probíhala kvantitativní technikou osobního rozhovoru. V práci je teoreticky popsána strategie, zákazník, spokojenost …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the Customer Satisfaction Analysis of the AHOLD Czech Republic, a.s. company, which has a retail network of the Albert supermarkets and hypermarkets in the Czech Republic. The aim of the thesis is to find out customer satisfaction for the purpose of changing the company strategy. The Customer Satisfaction Analysis was carried out by a quantitative technique of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Lucja Matusiková
  • Oponent: Jiří Nosterský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava