Kristína Masárová

Bakalářská práce

Proměny mýtických hrdinů a jejich podoby v Marvel Universu

Transformation of mythic heroes and their forms in the Marvel Universe
Anotace:
Práce se zabývá tématem podobností superhrdinů Marvel Universa s mýtickými hrdiny dob minulých. Na příkladu dvojic z období mýtu a komiksů je pomocí ikonologie a strukturální analýzy poukázáno na jejich vzájemné proměny. Jelikož je podobnost mýtických znaků se znaky v komiksových příbězích zjevná jíž od samotného vzniku komiksu, nabízí se tato oblast jako vhodná k prozkoumání.
Abstract:
The bacheor thesis is focused on similarity of Marvel Universe heroes and mythical heroes from far away past. By help of ikonology and structural analysis we can see mutual transformation on the example of two pairs from myth and comics ages. As the transformation of mythical attributes in comics stories is apparent from the beginning of comics times, I assumed this area is suitable for further investigation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Krajtl
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia