Bc. Veronika ROHANOVÁ

Diplomová práce

Archeologické památky východní části CHKO Křivoklátsko ve světle leteckého laserového skenování

Archaeological monuments in the eastern part of CHKO Křivoklatsko in the light of airborne laser scanning
Anotace:
Práce je zaměřena především na vyhledávání, evidenci a dokumentaci archeologických památek pravěkého, středověkého ale i novověkého období, jež se nalézají v oblasti východní části CHKO Křivoklátsko. Podobně jako při jiných projektech používajících metodu leteckého laserového snímkování bylo i ve východní části CHKO Křivoklátska zjištěno mnoho antropogenních tvarů v reliéfu.
Abstract:
The diploma thesis is primarily focused on searching and recording of prehistoric, medieval and modern times archaeological monuments situated in eastern part of CHKO Křivoklátsko.As in other projects using airborne laser scanning technology, there were many anthropogenic forms of relief discovered in the eastern area CHKO Křivoklátsko. With some exaggeration we can say that almost the entire area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan John, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROHANOVÁ, Veronika. Archeologické památky východní části CHKO Křivoklátsko ve světle leteckého laserového skenování. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/