Bc. Petr Kaňka

Diplomová práce

Srovnání úvěrových produktů a forfatingu z hlediska ošetření rizik a cenové výhodnosti pro podnik

A Comparis of Loan Products and Forfaiting with Regard to the Treatment of Risks and Cost Advantages for a Company
Anotace:
Diplomová práce na téma srovnání úvěrových produktů a forfaitingu z hlediska ošetření rizik a cenové výhodnosti pro podnik je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se zabývá teoretickým vymezením úvěrových produktů, s hlavním zaměřením na exportní odběratelský úvěr, a forfaitingu. V této kapitole je popsána podstata daných produktů, jejich druhy a průběh. Druhá kapitola se zabývá cenou …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of comparing loans products and forfeiting, analyzing the treatment of risks and price advantage. It consists of four main chapters. The first chapter deals with the theoretical definition of loans products, with a focus on export buyer's credit, and forfeiting. This chapter describes the nature of the products, their types and progress. The second chapter deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Iveta Horníčková, MBA
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní