Bc. Gabriela Hloušková

Diplomová práce

Studie proveditelnosti

Feasibility study
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Studie proveditelnosti“ je vypracování studie proveditelnosti k projektu založení stravovacího zařízení v Břeclavi. První část práce je zaměřená na teoretická východiska, na základě kterých, je pak v druhé části práce provedena studie proveditelnosti na konkrétní projekt vybudování kavárny a bistra v lokalitě nově zrekonstruovaného vlakového a autobusového nádraží v Břeclavi …více
Abstract:
The subject of the submitted thesis: “Feasibility study” is a feasibility study of the project of establishing the café and bistro with animals in Břeclav. The first part is concentrated on describing the theoretical background based on which the feasibility study is realized in the second part of the thesis. The goal of the thesis is to assess economic feasibility and evaluate effectiveness of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta