Bc. Kateřina Ševčíková

Diplomová práce

Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku

Customer satisfaction and business performance
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zkoumání spokojenosti zákazníka a finanční výkonnosti podniku a spojitosti mezi nimi. Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována teoretickým znalostem, základním pojmům o finanční výkonnosti a ukazatelů finanční výkonnosti a dále je zaměřena na zákazníka, spokojenost zákazníka a faktory, které spokojenost ovlivňují. Dále je teoretická část zaměřena na loajalitu …více
Abstract:
The diploma thesis deals with customer satisfaction and financial performance of a company and the connection between them. It is divided into two parts. The first part is devoted to theoretical knowledge, basic concepts of financial performance and their indicators. It also focuses on the customer, customer satisfaction and factors that affect satisfaction. Furthermore, the theoretical part discusses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management