Mgr. Martina Grochová

Disertační práce

Přístup k novým formám rodičovství jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života

Access to the New Forms of Parenthood as Part of the Right to Respect for Family and Private Life
Anotace:
Disertační práce se zabývá tématem omezení přístupu k právnímu rodičovství prostřednictvím osvojení, asistované reprodukce a náhradního mateřství. Jádro práce tvoří kvalitativní obsahová analýza relevantních dokumentů, prostřednictvím které jsou zkoumány důvody, pro které Česká republika přistoupila nebo nepřistoupila k navrhovaným změnám právní úpravy přístupu k rodičovství, a tedy jaké důvody vedly …více
Abstract:
The subject of this thesis is the limitation of access to legal parenthood through adoption, assisted reproduction and surrogacy. The core of this work comprises qualitative content analysis of relevant documents. The analysis is used to examine reasons which led the Czech Republic to accept or not to accept the proposed changes in legal regulation of access to parenthood and therefore also to specify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 4. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Ústavní právo a státověda