Mgr. Marie Mokrá

Bakalářská práce

Hudba žďárského cisterciáckého kláštera

Music of The Cistercian Monastery in Žďár nad Sázavou
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Hudba žďárského cisterciáckého kláštera se zabývá tematikou církevní hudby, konkrétně hudby bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou. V práci byly sestaveny souvislé dějiny žďárské klášterní hudby s přihlédnutím k obecným pravidlům týkajícím se církevní hudby a platícím pro celý cisterciácký řád. Práce dále obsahuje analýzu tří barokních skladeb z okruhu žďárské …více
Abstract:
Bachelor thesis titled Music of The Cistercian Monastery in Žďár nad Sázavou deals with the church music, particularly with the music of the former Cistercian monastery in Žďár nad Sázavou. The continuous history of the Žďár monastic music was compiled, with regard to the general rules for the church music of the whole Cistercian order. The thesis also includes analysis of three baroque compositions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Michal Košut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta