Bc. Hana Hoskovcová

Diplomová práce

Rozvoj grafomotoriky u žáků se středně těžkou mentální retardací

Development of graphomotorics with the pupils with serious mental retardacy
Anotace:
Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje grafomotoriky u žáků se středně těžkou mentální retardací. První tři kapitoly jsou věnovány teoretickým poznatkům z oblasti mentální retardace, vývoje dětské kresby, jemné motoriky a grafomotoriky. Nemalá část je zde věnována přesahu grafomotoriky do výtvarné výchovy a vhodným metodikám rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní. Ve čtvrté kapitole …více
Abstract:
Abstract: This thesis deals with development graphomotorics students with moderate mental retardation. The first three chapters are devoted to theoretical knowledge in the field of mental retardation, the development of children's drawings, fine motor skills and Graphmotor. A large part is devoted to outreach Graphmotor the arts and the development of appropriate methodologies graphomotorics and initial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Běhounková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta