Petr Uhlíř

Bakalářská práce

Ovladatelnost třínápravového autobusu při zvýšeném rychlostním limitu odlehčení 3. nápravy z 30 km/h na 62 km/h.

The manoeuvrability of three-axle bus at increased speed limit for unloading of 3rd axle from 30 km/h to 62 km/h
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je ověření ovladatelnosti třínápravového autobusu složeného z jedné části, a to při navýšení rychlostního limitu odlehčení aktivně řízené vlečené třetí nápravy z 30 km/h na 62 km/h. Teoretická část popisuje základní definici pohybů vozidla, ale také rozdělení a druhy řídících ústrojí. Následuje velmi důležitý popis kinematiky a dynamiky pohybu vozidla z pohledu zatáčení. …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is verification of manoeuverability of a three-axle bus consisting of one part, with increased the speed limit for unloading of actively controlled towed third axle from 30 km/h to 62 km/h. The theoretical part describes the basic definition of vehicle movements and classification and types of different steering mechanisms. Consequently, a very important description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Jilek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Uhlíř, Petr. Ovladatelnost třínápravového autobusu při zvýšeném rychlostním limitu odlehčení 3. nápravy z 30 km/h na 62 km/h.. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera