Petr Uhlíř

Bachelor's thesis

Ovladatelnost třínápravového autobusu při zvýšeném rychlostním limitu odlehčení 3. nápravy z 30 km/h na 62 km/h.

The manoeuvrability of three-axle bus at increased speed limit for unloading of 3rd axle from 30 km/h to 62 km/h
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je ověření ovladatelnosti třínápravového autobusu složeného z jedné části, a to při navýšení rychlostního limitu odlehčení aktivně řízené vlečené třetí nápravy z 30 km/h na 62 km/h. Teoretická část popisuje základní definici pohybů vozidla, ale také rozdělení a druhy řídících ústrojí. Následuje velmi důležitý popis kinematiky a dynamiky pohybu vozidla z pohledu zatáčení. …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is verification of manoeuverability of a three-axle bus consisting of one part, with increased the speed limit for unloading of actively controlled towed third axle from 30 km/h to 62 km/h. The theoretical part describes the basic definition of vehicle movements and classification and types of different steering mechanisms. Consequently, a very important description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Jilek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Uhlíř, Petr. Ovladatelnost třínápravového autobusu při zvýšeném rychlostním limitu odlehčení 3. nápravy z 30 km/h na 62 km/h.. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera