Bc. Silvia Záležáková

Diplomová práce

Dopady finančnej krízy na kapitálový trh v SR

The impact of the financial crisis on the capital market in the Slovak Republic
Abstract:
The diploma thesis deals with the impact of the financial crisis on the capital market in the Slovak Republic. The aim of the work is to refer about the impact of the financial and the debt crisis on the capital market in the Slovak Republic and through analysis to evaluate their impact on trading of mutual funds as important part of the capital market. The first chapter defines basic concepts and …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá dopadmi krízy na kapitálový trh na Slovensku. Cieľom práce je poukázať na dopady finančnej a dlhovej krízy na kapitálový trh na Slovensku a prostredníctvom analýz zhodnotiť ich dopad na obchodovanie s podielovými fondmi ako dôležitej súčasti kapitálových trhov. V prvej kapitole definujeme základné pojmy a atribúty finančného a kapitálového trhu. Druhá kapitola sa zaoberá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Marek Árendáš, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance