Theses 

Analysis of the Linux random number generator in virtualized environment – Bc. Radka Cieslarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Bc. Radka Cieslarová

Diplomová práce

Analysis of the Linux random number generator in virtualized environment

Analysis of the Linux random number generator in virtualized environment

Anotace: Tato práce se zabývá chováním linuxového generátoru náhodných čísel ve virtualizovaném prostředí. V první části je porovnána entropie dat vstupujících do generátoru ve virtualizovaném prostředí s nevirtualizovaným. Druhá část práce se zaměřuje na výstupy generátoru po obnovení virtualizovaného operačního systému ze snapshotu.

Abstract: This thesis analyzes the Linux random number generator behavior in virtualized environment in two different ways. Firstly, entropy inputs to the generator are examined and their entropy is compared to the entropy of inputs in non-virtualized environment. Secondly, the Linux random number generator behavior after restoring from snapshots is analyzed to observe so-called reset vulnerabilities.

Keywords: randomness testing, statistical test batteries, Linux random number generator, entropy, virtualized environment, VirtualBox

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Sýs, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 05:21, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz