Bc. Kateřina Műllerová

Diplomová práce

Interpretativní fenomenologická analýza zkušenosti rodičů se sdělením diagnózy PAS dítěti

Interpretative phenomenological analysis of the parents‘ experience with sharing ASD diagnosis to children
Anotace:
Předložená práce se zabývá analýzou zkušenosti rodičů se sdělením diagnózy poruchy autistického spektra dítěti. Cílem práce je zachytit a analyzovat bezprostřední zkušenost rodičů v souvislosti s tímto fenoménem a identifikovat co nejširší spektrum témat, které se v souvislosti s ním u rodičů dětí s autismem vyskytují. V teoretické části práce jsou představena všechna teoretická východiska, na nichž …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of parents’ experiences with explaining the diagnosis of the autistic spectrum to their children. The goal of the thesis is to examine and analyse the immediate experience of the parents in dealing with this phenomenon as well as to identify the widest possible spectrum of topics related to these problems which parents of autistic children might encounter. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.