Bc. Kristýna Havlačková

Diplomová práce

Cost-benefit analýza rekonstrukce trati Brno-Přerov

Cost-benefit Analysis of the Brno-Přerov Railway Line Reconstruction
Anotace:
Cílem diplomové práce „Cost-benefit analýza rekonstrukce trati Brno – Přerov“ je ohodnocení modernizace této trati za pomoci analýzy nákladů a přínosů. V první části provedu teoretické uvedení do cost-benefit analýzy, zmíním její definici, užití, vlastnosti a především popíši metodologii, podle které budu posléze postupovat při tvoření analýzy. Následně krátce popíši specifika zkoumané trati. V poslední …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis “Cost-benefit Analysis of the Brno – Přerov Railway Line Reconstruction” is to assess the project of the railway line modernization with the use of cost-benefit analysis. The first part is devoted to a theoretical introduction of the analysis. Thus the first chapter is focused on its definition, use and characteristics, but mainly it is about the chosen methodology which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta