Theses 

Arondace schwarzenberského majetku v severozápadních Čechách – Vít PÁVEK

česky | in English | slovensky

/id/r2entu/Vt_Pvek_BP_Arondace_schwarzenberskho_majetku_v_severozpad.txt: Chybná adresa v ISu nebo nemáte oprávnění tuto složku nebo tento soubor číst.
Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví a spisová služba

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Vít PÁVEK

Bakalářská práce

Arondace schwarzenberského majetku v severozápadních Čechách

The Consolidation of Schwarzenberg´s Property in Northwest Bohemia

Anotace: Bakalářská práce se zabývá postupným scelováním schwarzenberského majetku v severozápadních Čechách, v závěru porovnává velikosti jihočeských a severočeských držav na konci 19. století. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. Mapuje dostupné prameny a literaturu k danému tématu, dále se chronologicky zabývá ziskem jednotlivých panství a statků od doby husitské do 19. století, srovnává pozemkové državy dolních a horních dominií a v závěru poskytuje chronologický přehled neuskutečněných koupí v severočeském regionu. Přibližuje tak historický vývoj správy v nepříliš známé oblasti hospodářského vlivu významného knížecího rodu. Práce dále seznamuje s kulturními a stavitelskými počiny Schwarzenbergů v zemědělské krajině Žatecka a Litoměřicka. Umožňuje také vhled do složitých vlastnických struktur v dobách před zahájením arondace a v jejím průběhu. Závěry jsou vypracovány na základě komparativní metody a porovnání dvou od sebe tolik vzdálených dominií.

Abstract: This bachelor thesis deals with the gradual consolidation of Schwarzenberg´s property in northwest Bohemia and it also compares the size of the south and north Bohemian possessions at the end of 19th century. The work is divided into four chapters. It describes all available materials and literature connected to this topic. It also covers the gain of individual estates from the Hussite period to 19th century, further compares the land holdings of lower and upper dominions and in the end it provides a chronological overview of abandoned purchases in the northern Bohemia region. The work also introduces the cultural and architectural achievements of the Schwarzenbergs in Žatec and Litoměřice estates. It also offers some insight into the complex ownership structures in the days before the start of arrondissement and during its course. The conclusions are based on a method of comparing two distant dominions.

Klíčová slova: Schwarzenberg, Postoloprty, Nový Hrad, Lovosice, Cítoliby, Mšec, Toužetín, Jinonice, Vršovice, Louny, Žatec, arondace, dominium, hrady, zámky, hospodářské dvory, chmel, zemědělství, pivovarnictví, architekt, architektura, cukrovar, pivovar, historie, archiv.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 11. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=173425 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PÁVEK, Vít. Arondace schwarzenberského majetku v severozápadních Čechách. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 18:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz