Mgr. Jiří Erml

Bachelor's thesis

Approaches to teaching writing at primary and lower secondary schools

Approaches to teaching writing at primary and lower secondary schools
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu učení psaní v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Práce se zaměřuje především na jednu část procesu psaní - příprava. Hlavní otázkou je, zda technika sborového opakování použitá jako přípravná aktivita může ovlivnit žákův postoj k psaní, délku textu nebo použití slov či gramatických konstrukcí. Metoda výzkumu je částečně empirická, experimentální …more
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals with the topic of teaching writing in an English language class in final years at primary school. It focuses on one stage of the process writing – planning. The main question is whether a technique of choral repetition used as pre-writing activity can influence learners´ attitude to writing, the length of the texts or use of vocabulary or grammatical constructions. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Chocholatá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language

Theses on a related topic