Mgr. Marcela Navrátilová

Diplomová práce

Postoj k dobrovolnictví seniorů v organizacích poskytujících sociální služby

Attitude to volunterism of elderly in organizations providing social services
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku postoje sociálních pracovníků v organizacích poskytujících sociální služby k dobrovolnictví seniorů. Poznávacím cílem, neboli hlavní výzkumnou otázkou této práce je: “Jaký je postoj pracovníků organizace poskytující sociální služby k dobrovolnictví seniorů?” Text práce je členěn do tří částí. V teoretické části jsou vymezeny základní teoretické koncepty týkající …více
Abstract:
This thesis is focused on the issue of attitude social workers in organizations providing social services to volunteerism of elderly. The main research question of this work is: “What is the attitude of workers of organization providing social services to volunteerism of elderly?” The thesis is divided into three parts. In the theoretical part there are defined the main theoretical concepts relating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií