Mgr. Pavla Chodurová

Master's thesis

Czech Cultural Heritage in English, Corpus-based Study

Czech Cultural Heritage in English, Corpus-based Study
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá převážně anglickými texty o brněnské Vile Tugendhat, jedné z našich dvanácti památek zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví. Cílem práce bylo porovnat anglické překlady českých originálů a zjistit, nakolik jsou spolehlivé a věrohodné. Pozornost byla především věnována lexikálně-sémantické rovině překladu. Mimo běžně dostupných elektronických zdrojů byl využit …more
Abstract:
The Master’s diploma thesis primarily deals with English texts concerning the Tugendhat Villa, one of the Czech twelve sites inscribed on the UNESCO Cultural Heritage List. The goal of the thesis was to compare the English translations of the Czech original versions and find out how reliable and credible the texts are. Attention was paid to lexical-semantic relations in the translations. Besides the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2012
  • Supervisor: PhDr. Jarmila Fictumová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.