Bc. Veronika Mikulová

Bachelor's thesis

Narrative Presentation and Conceptions of Creative Individuality in Katherine Mansfield's 'Bliss' Stories

Narrative Presentation and Conceptions of Creative Individuality in Katherine Mansfield's 'Bliss' Stories
Anotácia:
Charakteristickými rysy literárního díla Katherine Mansfieldové jsou hlavně jedinečnost stylu a novátorský přístup k vykreslení vnitřního života postav. Cílem této práce je přezkoumání klíčových vlivů, které se podepsaly na povaze její literární řeči, představení charakteristických stránek jednotlivců a objasnění procesu, kterým autorka postupuje při utváření a vykreslení jejich vnitřního světa. První …viac
Abstract:
The literary work of Katherine Mansfield is mainly characteristic for the uniqueness of its writing style and innovatory approach to the exposition of the inner life of characters. The purpose of this thesis is to explore the main formative influences on Mansfield’s literary voice, provide a characterization of the Mansfieldian literary persona and examine how the author deals with the construction …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Alžběta Zedníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta