Bc. Miroslava Kamenská

Master's thesis

Presnosť prediktívnych rovníc bazálneho a kľudového metabolizmu u ženského pohlavia

The accuracy of predictive equations of basal and resting metabolism in women
Abstract:
To determine one’s energy requirements, one must identify the basal and resting metabolic rates, these expenditures create the base of energy output for majority of us. Basic information about the total energy output components is listed in the theoretical part of this paper along with more detailed characterization of factors which influence the basal and resting metabolic rates together with the …viac
Abstract:
Pre stanovenie energetickej potreby jedinca je potrebné zistiť výšku bazálneho a kľudového metabolizmu, ktorý tvorí základ celkového energetického výdaju u väčšiny z nás. V teoretickej časti boli popísané základné informácie o zložkách celkového energetického výdaju a bližšie charakterizované faktory ovplyvňujúce bazálny a kľudový metabolizmus organizmu spolu s mechanizmami, ktoré môžu rozdiely v ich …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Karbanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.