Bc. Barbora Čapková

Master's thesis

Konstrukce feminity ve vybraných pohádkách Walta Disneyho a její proměna v čase

Construction of femininity in selected tales of Walt Disney and its change in time
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na mediální konstrukci feminity ve čtyřech vybraných pohádkách společnosti Walt Disney z různých časových období. Cílem práce je zjištění, zda v pohádkách kromě úzce genderově vymezených identit nalezneme i inovativní přístup k prezentaci ženských rolí a stereotypů a to zejména v průběhu času. V teoretické části se práce zaměřuje na mediální koncepty relevantní …more
Abstract:
This thesis is focused on a reconstruction of woman´s identity in four selected tales of Walt Disney. Aim of this work is to determinate whether we can find an innovative approach to the presentation of female roles and stereotypes, especially over time. In the theoretical part the work focuses on media concepts relevant to the research issues, particularly on social and media construction of reality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2013
  • Supervisor: PhDr. Monika Metyková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií