Bc. Stanislav Kaňa

Master's thesis

Moderní celní správa

Modern Customs Administration
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá myšlenkou a zároveň by měla prokázat, zda lze současnou celní správu nazývat moderní. Na úvod je tato organizace představena a jsou zde popsány základní kompetence, které v současné době vykonává. K některým významným a aktuálním se věnuje podrobněji. Následně jsou uvedeny vybrané znaky, které by měly celní správu jako moderní organizaci charakterizovat. S ohledem na rozsah …viac
Abstract:
My thesis deals with the idea and at the same time it should show whether our customs administration we can call modern. In my introduction the organization is presented and the basic competencies are described,which currently performs. Some competencies are covered in more detail. The selected characters follow the customs administration should described as modern. With regard to the scope for this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedúci: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta