Mgr. Natálie Slámová

Diplomová práce

Efektivita tréninku kognitivních funkcí u pacientů s duševní poruchou.

Effectiveness of cognitive function training in patients with mental disorder.
Anotace:
Diplomová práce zkoumá efektivitu neurokognitivního tréninku na kognitivní funkce pacientů se schizofrenní a schizoafektivní poruchou pomocí neuropsychologických testů. Teoretická část pojednává o schizofrenii, kognitivních funkcích, kognitivním deficitu, psychosociální rehabilitaci, kognitivním tréninku a kvalitě života pacientů s poruchou schizofrenního spektra. Zahrnuje také aktuální poznatky o …více
Abstract:
This diploma thesis deals with neurocognitive remediation of patiens with schizophrenia or schizoaffective disorder. The study verifies the effect of cognitive training on cognitive functions by neuropsychological tests. The teoretical part of the thesis is focused on schizophrenia, cognitive functions, cognitive deficite, psychosocial rehabilitation, neurocognitive remediation and quality of live …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta