Anna Beránková

Bakalářská práce

Postoje dětí předškolního věku ke stravě a stravování

The attitudes of preschool children to diet and eating
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je zjistit, jaké jsou postoje dětí předškolního věku ke stravě a stravování. První část práce je zaměřena na problematiku stravy a stravování v dětském věku. Bakalářská práce popisuje význam jídla v životě dítěte, dále fyzický a psychický vývoj, klíčové živiny a jídelní chování dítěte ve vztahu k domácímu a školnímu prostředí. Dále je zde popsán současný stav poznání …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find out what the attitudes of preschool children to diet and eating are. First part of thesis is focused on the issue of diet and eating in preschool age. Bachelor thesis descibes meaning of food in children’s life, physical and mental development, key nutrients and eating behavior in relation to family and school environment. The thesis also describes the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB11544

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
 • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
 • Oponent: MUDr. Vladana Skutilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 9. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses r30ntt r30ntt/4
16. 9. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
16. 9. 2019
Kohout, J.
11. 10. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.