Bc. Ludmila Vystrčilová

Bakalářská práce

Sbírka historických svítidel Rakouského národopisného muzea ve Vídni

The Collection of Historical Lighting of the Austrian Museum of Folk Life and Folk Art
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce čtenáře seznamuje s Rakouským národopisným muzeem a jeho sbírkou svítidel. Snaží se o průřez jeho historií, pojednává o Rakouském národopisném spolku, který je s muzeem spjat. Neopomíjí ani současné dění v muzeu. Druhá část práce se věnuje analýze sbírky osvětlení, která je v majetku muzea. Vznikla sbírkotvornou činností sběratele Ladislava Benesche. Zachycuje osvětlovací …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis is dedicated to the Austrian Museum of Folk Life and Folk Art and its Collection of lighting devices. It is trying to summarize its history, the history of the Ethnographical Society, which is connected to the Museum. It is describing the current development of the Museum too. In the second part is the thesis dealing with the collection of lighting devices and it is analysing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta