Bc. Monika Rumanová

Diplomová práce

Environmentální rizika v oblasti dopravy

Environmental Risks in the Transport Sector
Anotace:
Diplomová práce se zabývá identifikováním environmentálních rizik ze silniční dopravy v konkrétním prostředí Zlínského kraje. Teoretická část se nejprve věnuje vymezením pojmů environment a environmentální rizika. Následně je přiblížena charakteristika jednotlivých druhů dopravy a problematika negativních dopadů dopravy. Praktická část popisuje dílčí environmentální rizika v konkrétním prostředí Zlínského …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the identification of environmental risks from road transport in a specific environment of the Zlín Region. The theoretical part is first devoted to the definitiv of environment and environmental risks. Subsequently is approached characteris-tic of individual modes of transport and the issue of the negative impacts of transport. The practical part describes the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rumanová, Monika. Environmentální rizika v oblasti dopravy. Uherské Hradiště, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe