Mgr. Marek Staňa

Bakalářská práce

Grafické uživatelské rozhraní pro nástroj Tuned

Graphical user interface for Tuned
Abstract:
This thesis deals with design and implementation of graphical user interface for application Tuned. At first thesis explains abilities which are provided by application Tuned and describes techniques used during development of application. Core of thesis consists of implementation which demonstrates development of graphical user interface. At the end of thesis, there is description of application use …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá navrhnutím a implementovaním grafického používateľského rozhrania pre aplikáciu Tuned. Práca najprv vysvetľuje možnosti ktoré poskytuje aplikácia Tuned a popisuje technológie použité pri tvorení aplikácie. Jadrom práce je implementácia, ktorá demonštruje vývoj grafického používateľského rozhrania. Nakoniec vysvetľuje použitie aplikácie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Škarvada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika