Bc. Ondřej Štursa

Diplomová práce

Lokalizace a historie polohy v Android OS

Localisation and a geo-location history in Android OS
Anotace:
Práce se zabývá možnostmi lokalizace a historie polohy v operačním systému Android. V teoretické části jsou popsány způsoby určování polohy pomocí různých technologií. Implementační část práce se věnuje vytvořenému programu napsanému v jazyce C/C++, který pracuje s dolními vrstvami operačního systému Android. Dále v závěru rozebírá funkčnost programu na vybraných mobilních telefonech.
Abstract:
The thesis deals with possibilities of localization and a geo-location history in Android operating system. The theoretical part describes the methods of localization using various technologies. The implementation part describes created program in C/C++ programming language, which operates at the lower layers of Android operating system. Furthermore it discusses the functionality of the program on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Dušan Klinec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma