Bc. Gabriela PAVELKOVÁ

Diplomová práce

Speciální pedagog jako poradenský pracovník na základní škole při zdravotnickém zařízení

Special pedagogue as a counselor at an primary school in a health care facility
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na práci speciálního pedagoga jako poradenského pracovníka na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě. Předmětem výzkumu byli hospitalizovaní chlapci ve věku 10 až 14 let, kteří se zde léčí se závažnými psychiatrickými diagnózami. Práce zkoumá poradenskou činnost speciálního pedagoga vůči těmto chlapcům a její proměny během 6 týdnů léčebného pobytu, přičemž je zdůrazněn …více
Abstract:
The diploma thesis deals with work of a special educational needs teacher seen as an advisor at the children´s ward of Psychiatric hospital in Opava. The object of the survery were boys at the age between 10 and 14 who are treated here due to servus psychiatric disorders. The thesis looks into the advisory activities of the special educational needs teacher towards these boys and its ganges durin 6 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Helena Mravcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVELKOVÁ, Gabriela. Speciální pedagog jako poradenský pracovník na základní škole při zdravotnickém zařízení. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta