Petra HARENČÁKOVÁ

Master's thesis

Názor dětí mladšího školního věku na zdraví, pohyb a sport\\

Práce je k nahlédnutí na katedře TV - ul. Na Sádkách.

Opinion of childern of junior school age on health,exercise and sport
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zjistit vztah dětí mladšího školního věku ke zdraví, výživě, pohybu, sportu a zdravému životnímu stylu. Dálé práce poukazuje na důležitost vlivu rodiny, školy a prostředí, ve kterém žijí a vyvíjejí se. Předmětem zkoumání byli žáci základních škol, konkrétně druhých tříd, ve věku 7 - 8 let. Ke Zkoumání byla použita metoda písmeného dotazování. Výzkum ukázal, že ke sportu …more
Abstract:
The aim of this thesis is to uncover the stance of younger school-age children to health, nutrition, exercise, sport and to the healthy lifestyle. The thesis then points out the importance of the influence of a family, school and the environment where the children live and grow up. Primary school pupils, concretely second class pupils in the age of 7 to 8 were the subject of the research. The method …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2010
Accessible from:: 23. 4. 2010
Identifier: 10546

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Renata Malátová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HARENČÁKOVÁ, Petra. Názor dětí mladšího školního věku na zdraví, pohyb a sport\\. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta