Petra HARENČÁKOVÁ

Master's thesis

Názor dětí mladšího školního věku na zdraví, pohyb a sport\\

Práce je k nahlédnutí na katedře TV - ul. Na Sádkách.

Opinion of childern of junior school age on health,exercise and sport
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je zjistit vztah dětí mladšího školního věku ke zdraví, výživě, pohybu, sportu a zdravému životnímu stylu. Dálé práce poukazuje na důležitost vlivu rodiny, školy a prostředí, ve kterém žijí a vyvíjejí se. Předmětem zkoumání byli žáci základních škol, konkrétně druhých tříd, ve věku 7 - 8 let. Ke Zkoumání byla použita metoda písmeného dotazování. Výzkum ukázal, že ke sportu …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to uncover the stance of younger school-age children to health, nutrition, exercise, sport and to the healthy lifestyle. The thesis then points out the importance of the influence of a family, school and the environment where the children live and grow up. Primary school pupils, concretely second class pupils in the age of 7 to 8 were the subject of the research. The method …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zverejniť od: 23. 4. 2010
Identifikátor: 10546

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Renata Malátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HARENČÁKOVÁ, Petra. Názor dětí mladšího školního věku na zdraví, pohyb a sport\\. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta