Bc. Jarmila NOVÁČKOVÁ

Diplomová práce

Umění ve vzdělávání dětí se speciálně-vzdělávacími potřebami

Creative approaches in education of preschool children.
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce z oboru Speciální pedagogiky- dramaterapie se v teoretické části zabývá jednotlivými specifikami vývoje dítěte v předškolním věku. Dále popisuje vzdělávání dětí v mateřských školách dle rámcového vzdělávacího programu. Součástí teorie se staly také podrobné popisy případových studií konkrétních dětí. Empirická část popisuje zvolenou výzkumnou metodu, dále uvádí konkrétní …více
Abstract:
This thesis in the field of Special drama pedagogy in the theoretical part deals with individual specifics of the development of preschool age. It also describes the education of children in kindergartens according to the Framework Educational Program. Part of the theory became also as a detailed description of case studies of each children. The empirical part describes selected research method, also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁČKOVÁ, Jarmila. Umění ve vzdělávání dětí se speciálně-vzdělávacími potřebami. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses r3b7zp r3b7zp/2
18. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
18. 4. 2017
Marklová, E.
19. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.