Gabriela KOMOROUSOVÁ

Bakalářská práce

Antropologické aspekty rwandské genocidy

Anthropological aspects of the Rwandan genocide
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat sociálními, etnickými a náboženskými kořeny a souvislostmi genocidy ve Rwandě, která se sice odehrála v roce 1994, ale její kořeny sahají hluboko do koloniální minulosti. Analyzován bude význam katolické církve pro formulování etnických a rasových kategorií Hutu a Tutsi, socio-ekonomické aspekty vzdělávání a mocenské vztahy uvnitř rwandské společnosti od doby kolonialismu …více
Abstract:
The thesis will deal with the social, ethnic and religious causes and reasons of the Rwandan genocide which when occurred in 1994, but its roots goes back deep into the colonial era. There will be the importance of the Catholic Church for the formulation of the ethnic and racial categories Hutu and Tutsi analysed, as well the socially-economic aspects of education and power relations within the Rwandan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMOROUSOVÁ, Gabriela. Antropologické aspekty rwandské genocidy. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie