Theses 

Možnosti využití GPS modulu U-blox – Jan Neudert

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Jan Neudert

Bakalářská práce

Možnosti využití GPS modulu U-blox

Possibilities of using GPS U-blox Module

Anotace: Tématem bakalářské práce jsou možnosti využití GPS modulu U-blox. Práce bude zaměřena na struktury globálních družicových navigačních systémů. Detailněji bude popsán jediný plně funkční navigační systém GPS NAVSTAR. Praktická část této práce bude zaměřena na GPS modul firmy U-blox. Bude popsán postup jeho zapojení včetně nastavení základních parametrů pro bezproblémový provoz. Dále budou popsány možnosti využití běžným uživatelem. Výstupem bude vyjádření k možnostem vyhodnocovacího softwaru U-center pro běžného uživatele a také postup pro instalaci a nastavení GPS modulu U-blox LEA 5H pro běžný provoz.

Abstract: The topic of my Bachelor's Thesis is the possibility of using U-blox GPS module. In this Thesis I will focus on the structures of the global navigation satellite systems. Also I will concentrate on the fully functional GPS navigation system NAVSTAR more detailed. The GPS module from U-blox company will be presented in the practical part of this thesis . I will describe the installation method and setting of basic parameters for module’s smooth operation. Furthermore I will specify the possibilities of using by common users. As a result I will summarize information about U-center software’s functionality for common users and I will prepare the manual for the common installation of the U-blox LEA 5H GPS module.

Klíčová slova: GNNS, GPS, GPS modul, U-blox, U-center

Keywords: GNNS, GPS, GPS modul, U-blox, U-center

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Robert Frischer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2018 19:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz