Bc. Paulína Kitková

Bakalářská práce

Súčasný pohľad na kompetencie pôrodných asistentiek v Českej republike a na Slovensku

Current view of midwife's competences in the Czech Republic and Slovakia
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of midwifery competencies in Czechia and Slovakia. With their current legislative settings and real fulfillment in practice. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part introduces the definition of terms related to midwifery, a brief historical overview and the role of midwife in the care of a pregnant woman and a woman during …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou kompetencií pôrodných asistentiek v Českej a Slovenskej republike, ich aktuálnym legislatívnym nastavením a reálnym napĺňaním v praxi. Práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť prináša vymedzenie pojmov súvisiacich s odborom pôrodnej asistencie, stručný historický prehľad odboru, rolu pôrodnej asistentky v starostlivosti o tehotnú ženu a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: prof.PhDr. Monika Jankechová, Ph.D., MBA
  • Oponent: Mgr. Lenka Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma