Bc. Roman Fara

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firmy a sociální marketing

Corporate social responsibility and social marketing
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem (CSR). Teoretická část má za úkol seznámit čtenáře s historickým vývojem a teoretickými východisky konceptu. V praktické části se autor věnuje analýze CSR aktivit vybrané firmy.
Abstract:
This diploma thesis deals with Corporate social responsibility (CSR) topic. Theoretical part contains historical development of this concept and its theoritical facts. In practical part, the autohor does an analysis fo CSR activities of given company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní