Kristína Tretinárová

Bakalářská práce

Metódy a taktiky nevládnych organizácií pri presadzovaní ľudských práv: Prípadová štúdia Amnesty International

Metody a taktiky nevládních organizací při prosazování lidských práv: Případová studie Amnesty International
Anotace:
Cílem této práce je identifikace taktik a metod nevládních organizací při prosazování lidských práv využitých v případě globální kampaně Amnesty International "Zastavte mučení", zhodnocení efektivity kampaně a uvedení návrhů na zlepšení vybraných oblastí. V teoreticko-metodologické části jsou objasněny rozdílné taktiky využívány neziskovými organizacemi s cílem obrany lidských práv, postupy a metody …více
Abstract:
The aim of this thesis is to identify the tactics and methods of non-governmental organizations advocating human rights used in the global campaign of Amnesty International Stop Torture, as well as to evaluate the effectiveness of the campaign and to make recommendations in the identified areas. In the theoretical section various tactics are introduced that are used by NGOs with the goal of advocating …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je identifikácia taktík a metód nevládnych organizácií pri presadzovaní ľudských práv využitých v prípade globálnej kampane Amnesty International „Zastavte mučenie“, zhodnotenie efektívnosti kampane a uvedenie návrhov na zlepšenie vybraných oblastí. V teoreticko-metodologickej časti sú objasnené rozdielne taktiky využívané neziskovými organizáciami s cieľom obrany ľudských práv, …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2019
  • Vedoucí: Štěpánka Zemanová
  • Oponent: Jana Stehlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75233