Mgr. Martina Grošaftová

Rigorózní práce

Možnosti využitia augmentatívnej a alternatívnej komunikácie u detí s autizmom

Possible uses of Augmentative and Alternative Communication in Children with Autism
Abstract:
This study focuses on the use of augmentative and alternative communication (AAC) to enhance the communication abilities of children with autistic disorder. In the theoretical part of this study we define pervasive developmental disorders and methods of diagnosing autism, with a focus on the differential diagnosis within the autistic spectrum. We describe the prevalence of autism and its signs followed …více
Abstract:
V našej práci sa venujeme augmentatívnej a alternatívnej komunikácii (AAK), používanej na zlepšenie komunikácie u detí s autizmom. V teoretickej časti práce popisujeme pervazívne vývinové poruchy a metodiku vyšetrovania autizmu so zameraním na diferenciálnu diagnostiku v rámci autistického spektra. Ďalej uvádzame prevalenciu autizmu, jeho príznaky, možné príčiny a intervenciu s dôrazom na prístup TEACCH …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Psychologie / Psychologie