Bc. Marie Nováková

Diplomová práce

Senzorová pole v klinické analýze

Sensor arrays in clinical analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využitím senzorových polí v klinické analýze. Teoretická část se zabývá definicí senzoru a jeho obecným rozdělením na jednotlivé podskupiny. V další části je vymezen pojem senzorové pole a s ním spojené možnosti zpracování a vyhodnocení sestaveného pole pomocí pokročilých chemometrických metod (např. rozpoznávání vzorů, analýza hlavních komponent, lineární diskriminační …více
Abstract:
This master thesis deals with sensor arrays in clinical analysis. The theoretical part of thesis is focused on the definition of the sensor(s) and their characterisation. The next part defines the concept of sensor array(s) and it is associated with possibilities of processing and evaluation of experimental data by chemometric methods (e.g. pattern recognition, principal component analysis − PCA, linear …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie

Práce na příbuzné téma