Theses 

Aktivizující metody ve výuce anglického jazyka – Bc. Markéta Sedláková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta Sedláková

Bakalářská práce

Aktivizující metody ve výuce anglického jazyka

Activating methods in English language teaching

Anotace: Předložená bakalářská práce se zabývá použitím aktivizujících metod ve výuce anglického jazyka na 2. stupni základní školy. Práce má za cíl zjistit, které klasické a aktivizující výukové metody učitel používá a v jaké míře. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části nalezneme definice stěžejních pojmů, popis a klasifikaci výukové metody a popis jednotlivých metod. Praktická část potom obsahuje popis a analýzu dat získaných pozorováním ve všech ročnících 2. stupně základní školy. Výzkumu přispívá ke zjištění, jakými metodami je v současné době vyučován anglický jazyk na základní škole.

Abstract: The Bachelor thesis deals with the use of activating methods in English language tuition at Czech lower secondary schools. The aim of the thesis is to find out which classical and activating methods the teacher uses and how. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical. In the theoretical part, we find definitions of the main terms, description and classification of a teaching method and description of individual methods. The practical part contains description and analysis of data that we got by observation in all grades at lower secondary school. The research helps to find out what methods are nowadays used for English language tuition at lower secondary school.

Klíčová slova: vyučovací metoda, aktivita, klasická metoda, aktivizující metoda, komplexní metoda, pozorování, teaching method, activity, classical teaching method, activating teaching method, complex teaching method, observation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Petra Tužilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 19:20, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz