Bc. Pavla Švomová

Diplomová práce

Textová tradice diplomatických pramenů pro klášter Hradisko u Olomouce do r. 1310

Textual Tradition of Diplomatic Sources of Monastery Hradisko bei Olomouc till 1310
Anotace:
Magisterská diplomová práce rozebírá formu dochování diplomatických materiálů kláštera Hradisko do r. 1310.
Abstract:
The Master's Diploma Thesis analyzes a form of preservation diplomatics documents of monastery Hradisko by the year 1310.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta